Fogfria massagolv
Ledande svensk tillverkare
av fogfria massagolv

Eradur AB är en specialiserad tillverkare av härdplastbeläggningar för användning på golv, vägg och tak i utsatta miljöer.

För alla underlag
Släta, halkskyddade

Industri, livsmedel, parkering, publika miljöer, bostad
Parkering, Publika miljöer, Bostad. En beläggning är som en skyddande hud för underlaget mot slitage och annan påverkan.


Våra leverantörer

Våra leverantörer

Namn
Adress
Ort
Postnummer
Telefonnummer
Email
Hemsida