Eradur och miljön

Eradur och miljön
Vårt ansvar

Eradur och miljö​

Byggmarknaden utvecklas ständigt med nya produkter och metoder. Det är mycket viktigt att marknadens aktörer tillsammans verkar för att de material och metoder som används leder till ett hållbart byggande. Det handlar om allt från att tänka resurssnålt i alla led, till att inte bygga in ämnen som kan äventyra hälsa eller natur på lång sikt.

Eradur’s produkter bygger på välkänd och beprövad kemi, så kallade härdplaster baserade på epoxi, polyuretan eller akryl. Fogfria golv av härdplaster är mycket hållbara och bidrar till en bättre miljö genom att förlänga livslängden på golvet, minska behovet av underhåll och bruk av aggressiva städkemikalier.

Som seriös aktör på marknaden arbetar vi proaktivt för att minimera risker med våra material. Vår miljöpolicy sammanfattar vårt arbetssätt.

Eradur och miljö​

Alla kemiska produkter

bör bedömas ur ett livcykelperspektiv för att säkerställa att produkten inte orsakar något allvarligt problem i kedjan från ”vagga till grav”, men också för att kunna balansera för- och nackdelar mot varandra om dessa uppstår i olika faser av produktens liv.​